Дата: Цена:
от 01.05 до 30.06. 2022г. 12 лв. на легло
от 01.07 до 31.08. 2022г. 15 лв. на легло
от 01.09 до 30.09 2022г. 12 лв. на легло
Настаняване след 11 часа
Освобождаване на стаите до 10 часа.
За резервации
Банкова сметка в лева BG18 FINV 9150 10BGNOAU AN
Първа Инвестиционна банка BIC: FINVBGSF
Титуляр на сметката Дора Панайотова